Nya möjligheter!

Som långsiktig fastighetsägare lägger vi stort fokus på att utveckla våra befintliga fastigheter, samtidigt som vi har ett tydligt mål att utöka vårt innehav av moderna och flexibla kontor i Malmö och attraktiva bostäder i regionen. Strategiskt ska del av vår tillväxt ske med egenutvecklade, hållbara produkter in i vår långsiktiga förvaltning. 

Nyhamnen

Volito Fastigheter äger flera fastigheter i Malmös nya utvecklingsområde Nyhamnen. Malmö Stad har precis som vi högt ställda ambitioner för området där en grön, hållbar, mångfacetterad och inkluderande stadsdel ska tillskapas. Med närhet till allt - centralstationen, Malmös citykärna och havet blir detta något alldeles unikt! Vi arbetar aktivt för att bidra till området med både attraktiva, moderna arbetsplatser och trygga, hållbara bostäder. Hör gärna av dig om du vill veta mer, söker nya lokaler eller kanske är en framtida samarbetspartner för att möjliggöra visionen! 

Här kan du läsa mer om våra utvecklingsfastigheter Medusa 3 och Medusa 4.

Idéer för framtiden

Vi är intresserade av att förvärva eller samarbeta kring både mark och utvecklingsfastigheter. Har du tomtmark, byggrätter eller en befintlig byggnad med förädlingspotential - tveka inte att höra av dig för att diskutera framtida samarbeten och affärsmöjligheter!

Kontakta vår projektutvecklingschef Martina Davidsson.