Idéer för framtiden

Som långsiktig fastighetsägare lägger vi stort fokus på att utveckla våra befintliga fastigheter, samtidigt som vi har ett tydligt mål att utöka vårt innehav av moderna och flexibla kontor i Malmö och attraktiva bostäder i regionen.

Vi startar därför upp egen projektutveckling och är intresserade av att förvärva eller samarbeta kring både mark och utvecklingsfastigheter. Har du tomtmark eller en befintlig byggnad med förädlingspotential – tveka inte att höra av dig för att diskutera framtida samarbeten och affärsmöjligheter!

Kontakta vår projektutvecklingschef Martina Davidsson.