Långsiktighet och goda relationer

Volito Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Malmöregionen. Verksamheten grundades 1997 och präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer till kunder och partners.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt bestånd och att stärka vår närvaro i Malmös mest attraktiva områden. Målet är inte att bli marknadens största aktör utan att positionera oss som den bästa avseende förvaltning och kundrelationer.

Beståndet omfattar 21 fastigheter, fördelade på kontor, handel och bostäder, med en sammanlagd yta på 92 000 kvadratmeter. Tillsammans med Peab Projektutveckling äger och förvaltar vi även The Point och Quality Hotel View i Hyllie.

Volito Fastigheter är en del av Volito, en privatägd investmentkoncern indelad i tre affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar. Volito är en starkt tillväxtorienterad koncern som bygger sin verksamhet på ett balanserat risktagande och ett långsiktigt ägarskap med aktiv del i verksamheternas utveckling. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö. Vill du läsa mer om Volitogruppen, besök gärna volito.se.

Långsiktighet och goda relationer

Volito Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Malmöregionen. Verksamheten grundades 1997 och präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer till kunder och partners.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt bestånd och att stärka vår närvaro i Malmös mest attraktiva områden. Målet är inte att bli marknadens största aktör utan att positionera oss som den bästa avseende förvaltning och kundrelationer.

Beståndet omfattar 21 fastigheter, fördelade på kontor, handel och bostäder, med en sammanlagd yta på 92 000 kvadratmeter. Tillsammans med Peab Projektutveckling äger och förvaltar vi även The Point och Quality Hotel View i Hyllie.

Volito Fastigheter är en del av Volito, en privatägd investmentkoncern indelad i tre affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar. Volito är en starkt tillväxtorienterad koncern som bygger sin verksamhet på ett balanserat risktagande och ett långsiktigt ägarskap med aktiv del i verksamheternas utveckling. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö. Vill du läsa mer om Volitogruppen, besök gärna volito.se.