Volito Fastigheter expanderar till Lund

Volito Fastigheter förvärvar fastigheten Gustavshem 2 på Västerbro i Lund av Riksbyggen och expanderar därmed sin verksamhet till Lund. Ett spännande steg på företagets tillväxtresa.

Volito Fastigheter äger och förvaltar idag kommersiella lokaler och hyresbostäder belägna i Malmö, förvärvet följer den tillväxtstrategi som lagts med ökning inom båda segmenten på kommunikationsnära lägen i regionen.

- Lund är en fantastisk stad och vi har under en tid tittat på möjligheten att etablera oss här. Vi ser det aktuella förvärvet som ett av flera i Lund och ser nu fram emot att lära känna staden och bli en del av utvecklingen framåt, säger Marie Persson, VD på Volito Fastigheter.

- Just Västerbro har en otroligt fin potential att bli ett härligt bostadsområde! Med sitt centrala läge och Lunds Kommuns hållbara inriktning, känner vi att det rimmar väldigt väl med våra ambitioner kring bra stadsutveckling, säger Martina Davidsson, Projektutvecklingschef på Volito Fastigheter.

Volito Fastigheter är långsiktiga ägare och har ett uttalat mål att förvalta sina fastigheter över generationer.

- Vår ambition är att utveckla hyresrätter att förvalta inom det egna beståndet, med särskilt fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktighet, fortsätter Martina.

Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområde, centralt beläget i staden där detaljplanearbete pågår inom flertalet fastigheter och mycket redan är på gång. Fastigheten Gustavshem 2 ligger enligt Lunds kommuns översiktsplan i andra etappen av områdets utbyggnad. Då utbyggnaden ligger en bit fram i tiden blir Volito Fastigheters första fokus att lära känna och ta hand om befintliga hyresgäster.

Säljare är Riksbyggen och tillträdet skedde 2024-05-31.