volito fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på malmös bästa lägen