Laxen 25

Laxen 25

Fastighet om sex våningar nära Triangelns citytunnelstation.

Adress Södra Förstadsgatan 32
Ort MALMÖ
Område Centrum
Fastighetstyp Kontor och butik
Yta 2 344 m2
Omgivning Centrala Malmö består av Malmös gamla stadskärna men även av stadens hamnområden. Ungefär 40 000 människor bor i centrum och ännu fler arbetar här. Fastigheten är belägen på gågatan i Malmö
Parkering Garage med 9 platser finns i fastigheten.
Hållbarhet Fossilfri el, särskilt miljöval förnybar fjärrvärme med klimatkompensering.
Förvaltare Patrik Pires
040-664 47 12
Skicka e-post