Volito Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på Malmös bästa lägen

Hamnen 22:2

Adress
Jörgen Kocksgatan 3
Ort
MALMÖ
Område
Centrum
Fastighetstyp
Kontor och hotell
Yta
7613 kvm
Beskrivning
Hotell- och kontorsfastighet. Fastigheten inrymmer även ett gym.
Parkering
Omgivning
Fastigheten ligger intill Centralstationen omgiven av blandad stadsbebyggelse av olika åldrar. Närområdet utgörs till största del av kontor, bostäder och hotell.
Kommunikationer
Någon minuts gångväg till Centralstationen som är Malmös knutpunkt för kommunikationer.
Service
All service finns i närheten.