EN STARK UTVECKLING

På Volito Fastigheter har vi en uttalad ambition att fortsätta vår expansion med tillskott av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Vi startar och driver spännande utvecklingsprojekt från markförvärv till färdiga förvaltningsfastigheter.

Hör gärna av dig om du har frågor om vår verksamhet eller om du vill presentera idéer till fastighetsaffärer och projekt.

Illustration från underlag till FÖP, Arkitema
Nyhamnen – Nu våras det för Malmös nya framsida

Med omvandlingen av Nyhamnen växer stadskärnan och Malmös identitet som kuststad stärks. Området ger plats för ett rikt utbud av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, butiker och service. Närheten till city, hav och grönska ger unika kvaliteter, liksom kopplingarna till Malmös kajer, Västra hamnen, centralstationen och infarten via Västkustvägen. Ett bättre och mer kommunikationsnära läge är svårt att erbjuda. 

Malmö stad beskriver Nyhamnen som ”ett exceptionellt läge såväl nationellt och regionalt, en plats för att lokalisera betydande funktioner”. I området planeras byggnader, miljöer och ytor för fler än 8 000 bostäder och 13 000 arbetsplatser.

Volito har inte mindre än nio fastigheter i Nyhamnen och kommer att vara drivande i utvecklingen av stadskärnan och stadens visioner.

Som första etapp, i direkt anslutning till "bokade" kontors- och bostadsbyggrätter längs Carlsgatan, planerar Volito för att utveckla uppskattningsvis 20 000 kvm nya byggrätter, motsvarande cirka 1000 arbetsplatser eller 250 bostäder.

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att höra av dig.

Plats Malmö Nyhamnen, Carlsgatan
Storlek Etapp 1: 20 000 kvm
Innehåll Bostäder, Kontor, Handel, Service
Tidplan Utställning Fördjupad Översiktsplan sommaren 2018
Byggstart Bedömd till 2021
Arkitekt Ej utsedd

Kontaktperson

Peter Härle

Affärsutvecklare

THE POINT LYFTER MALMÖS SKYLINE

Hyllie, beläget på tröskeln till Kastrup och Köpenhamn, har på kort tid vuxit till ett av stadens mest dynamiska områden. 

Här uppför Volito Fastigheter och Peab The Point, en 110 meter hög kontorsskrapa med 20 000 kvadratmeter kontors- och butiksyta. The Point kommer att erbjuda några av Sveriges mest spektakulära kontorslokaler och blir ett läckert inslag i Malmös nya skyline.

Kontorsskrapan byggs samman med konferenshotellet Quality Hotel View, med alla dess faciliteter. Gemensamt erbjuder de båda mötesplaterna en unik arbets- och konferensmiljö. Från Point Hyllie har kontorshyresgäster och besökare endast ett fåtal steg till tågstationen - och resten av världen.

Med etableringen av The Point stärks Hyllies position som eftertraktad plats för stadens näringsliv.

PlatsHyllie Stationstorg / Citytunneln Hyllie station
Storlek20 000 kvm
InnehållKontor, Handel, Service
TidplanProduktion pågår
Färdigställande
Årsskiftet 2019/2020
ArkitektLone Wiggers of C. F. Møller Architects

Kontaktperson

NY LEVANDE STADSKÄRNA I BARA

Strax öster om Malmö ligger Bara, välkänt för sin fina boendemiljö och sina vackra omgivningar.

Här har Volito Fastgigheter tillsammans med Peab utvecklat en ny levande stadskärna med hyreslägenheter, trygghetsboende, idrottshall, bibliotek, butiker och service.

Bostadshusen utförs som eleganta punkt- och lamellhus på 4–5 våningar, med ljusa och bekväma bostäder.

PlatsBara centrum
Storlek18 000 kvm
InnehållBostäder, Handel, Kommunal service
TidplanFörsta etapperna inflyttade, fortskrider

Kontaktperson

Elisabet Olsson

Bostadsförvaltare