En stark utveckling

På Volito Fastigheter har vi en uttalad ambition att fortsätta vår expansion med tillskott av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Vi startar och driver spännande utvecklingsprojekt från markförvärv till färdiga förvaltningsfastigheter.

Hör gärna av dig om du har frågor om vår verksamhet eller om du vill presentera idéer till fastighetsaffärer och projekt.

Illustration från underlag till FÖP, Arkitema
Nyhamnen – Nu våras det för Malmös nya framsida

Med omvandlingen av Nyhamnen växer stadskärnan och Malmös identitet som kuststad stärks. Området ger plats för ett rikt utbud av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, butiker och service. Närheten till city, hav och grönska ger unika kvaliteter, liksom kopplingarna till Malmös kajer, Västra hamnen, centralstationen och infarten via Västkustvägen. Ett bättre och mer kommunikationsnära läge är svårt att erbjuda. 

Malmö stad beskriver Nyhamnen som ”ett exceptionellt läge såväl nationellt och regionalt, en plats för att lokalisera betydande funktioner”. I området planeras byggnader, miljöer och ytor för fler än 8 000 bostäder och 13 000 arbetsplatser.

Volito har inte mindre än nio fastigheter i Nyhamnen och kommer att vara drivande i utvecklingen av stadskärnan och stadens visioner.

Som första etapp längs Carlsgatan, i direkt anslutning till Eons nya nordiska huvudkontor, tvärs över gatan från Domstolsverkets nya exklusiva byggnad samt nya bostadsrätter och hyresrätter, planerar Volito för att utveckla blandade stadskvarter med uppskattningsvis 30 000 kvm nya byggrätter. Byggrätter möjliggör såväl handel som kontor och bostäder.

Plats Malmö Nyhamnen, Carlsgatan -Medusa.
Storlek
30 000 kvm
Innehåll Bostäder, Kontor, Handel, Service
Tidplan Fördjupad Översiktsplan antagen och start av detaljplan
planers till Q3/Q4 2020.
Byggstart Bedömd till 2023
Arkitekt Ej utsedd

 

Två kvarter från Malmö C längs det nya gröna aktivitetsstråket provas, i detaljplan, möjligheter att utveckla nya verksamheter inom hotell, kontor och bostad.

Plats                  Malmö Nyhamnen, Jörgen Kocksgatan.
Storlek              20 000 kvm
Innehåll            Bostäder, Kontor, Handel, Service
Tidplan              Fördjupad Översiktsplan antagen och start av detaljplan planeras till Q2 2020.
Arkitekt             Ej utsedd

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson

Peter Härle

Affärsutvecklare

THE POINT LYFTER MALMÖS SKYLINE

Hyllie, beläget på tröskeln till Kastrup och Köpenhamn, har på kort tid vuxit till ett av  Öresundsregionens mest dynamiska områden. 

Här har Volito Fastigheter tillsammans med Peab/Annehem, i ett gemensamt JV, uppfört The Point - en 110 meter hög kontorsskrapa med 20 000 kvadratmeter kontors- och butiksyta. The Point erbjuder nu några av Sveriges mest spektakulära kontorslokaler och är ett läckert inslag i Malmös nya skyline.

Hyresgästerna kan nu ta del av alla faciliteter i det sammanbyggda konferenshotellet Quality Hotel View. Gemensamt erbjuder de båda mötesplatserna en unik arbets- och konferensmiljö. Från Point Hyllie har kontorshyresgäster och besökare endast ett fåtal steg till tågstationen - och resten av världen.

Med etableringen av The Point har Hyllies position, som eftertraktad plats för stadens näringsliv, stärkts markant.

Plats              Hyllie Stationstorg / Citytunneln Hyllie station
Storlek          20 000 kvm
Innehåll        Kontor, Handel, Service
Tidplan          Invigd. Uthyrning fortskrider.
Arkitekt         
Lone Wiggers of C. F. Møller Architects

Kontaktperson

Peter Härle

Affärsutvecklare