VOLITO FASTIGHETER ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR KOMMERSIELLA FASTIGHETER PÅ MALMÖS BÄSTA LÄGEN

Ulrika Fristedt Ölander

Ekonomichef

Christel Fryklund

Förvaltningschef

Ingela Weimann

Redovisningsansvarig

Sanna Holmberg

Redovisningsekonom

Elisabet Olsson

Bostadsförvaltare

Carl Brodelius

Uthyrare/Fastighetsförvaltare

Peter Härle

Affärsutvecklare

Thomas Ridell

Fastighetsskötare

Greger Olsson

Fastighetstekniker

Ingemar Nilsson

Fastighetsskötare

Juraj Korman

Fastighetsskötare