2018-12-21

Folktandvårdens flyttar in i vår senaste nyproduktion i Bara!

Folktandvårdens flyttar in i vår senaste nyproduktion i Bara!

Folktandvårdens klinik i Bara flyttar från gamla centrumhuset till en helt nybyggd fastighet bara några tiotal meter bort. De nya lokalerna är moderna och anpassade helt efter klinikens önskemål. Lokalerna inreds också med toppmodern utrustning för att kunna ge bästa möjliga service till kunderna.

2018-12-03

Malmö Stads upphandlingsenhet flyttar in på Brogatan 7.

Malmö Stads upphandlingsenhet flyttar in på Brogatan 7. Vi önskar dem varmt välkomna

Malmö Stads upphandlingsenhet flyttar in på Brogatan 7.

Vi önskar dem varmt välkomna

2018-09-13

Doro flyttar sitt huvudkontor till Malmö

Doro flyttar sitt huvudkontor till Malmö

Doro flyttar in på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

 

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se

2018-05-24

Trend acessories öppnar på Gågatan

Trend acessories öppnar på Gågatan

Trend acessories har öppnat på Södra Förstadsgatan 4. Trend säljer acessoarer och finns bl a. på Ströget i Köpenhamn. Vi är glada att de har valt att öppnat på Malmös huvudgata och hoppas att deras sortiment kan vara ett komplement till övriga verksamheter. För mer information om företaget gå in på Trend acessories hemsida: www.t-r-e-n-d.se

2018-03-14

Vi har ett samarbete med Boplats Syd

Vi har tecknat ett avtal med Boplats Syd om att förmedla våra lediga lägenheter. För lägenhetssökanden hänvisar vi därför numera till Boplats Syd. Läs mer om Boplats Syd på www.boplatssyd.se eller kontakta dem på 010-20 22 500. I samband med våra två senaste förvärv av fastigheterna Elefanten 41 och Carl Gustaf 4 i Malmö har vi mer än fördubblat vårt bestånd av lägenheter och har numera 275 lägenheter i både Malmö och Bara.

Vi har tecknat ett avtal med Boplats Syd om att förmedla våra lediga lägenheter.

För lägenhetssökanden hänvisar vi därför numera till Boplats Syd. Läs mer om Boplats Syd på www.boplatssyd.se eller kontakta dem på 010-20 22 500.

I samband med våra två senaste förvärv av fastigheterna Elefanten 41 och Carl Gustaf 4 i Malmö har vi mer än fördubblat vårt bestånd av lägenheter och har numera 275 lägenheter i både Malmö och Bara.

2018-03-02

Vi har förstärkt vår organisation med en fastighetsutvecklare

Vi har förstärkt vår organisation med en fastighetsutvecklare

Peter Härle har nyligen rekryterats för att förstärka organisationen i ambitionen att Volito Fastigheter skall etablera sig inom fastighetsutveckling och nyproduktion.

Under 2017 har Volito utvecklat sina affärer och strategiska investeringar för diversifiering mot bostadsmarknaden och enligt expansionsplanen är målsättningen att fortsätta på den inslagna vägen.

Betydande fastighetsutveckling pågår redan genom utvecklingen av Bara centrum och genom deltagande i Point Hyllie, som med sina 20 000 kvm LOA fördelade på 29 våningsplan blir ett stort tillskott på kontorsmarknaden samt Malmös högsta kontorshus. Båda dessa projekt ägs genom ett gemensamt bolag med Peab.

Genom rekryteringen sätter Volito nu ytterligare fokus på att fortsätta att arbeta målinriktat med att utveckla verksamheten för expansion. Nära till hands ligger utveckling av våra fastigheter i Nyhamnen och Limhamn, områden som är under stark förändring. Därutöver är nya projektsamarbeten och markförvärv för produktion också mycket intressanta.

Peter kommer närmast från Jernhusen där han bla haft ansvar för att utveckla innehavet i Nyhamnen och i anslutning till Östervärnstation samt att utveckla och hyra ut Glasvasen, i anslutning till Malmö C.  Dessförinnan har Peter arbetat med bostadsutveckling hos Riksbyggen och Veidekke Bostad samt arbetat som konsult inom projekt- och byggledning.

2018-02-01

Volito har förvärvat ett seniorboende av Stena i Malmö

Volito har förvärvat ett seniorboende av Stena i Malmö

Den 1 februari tillträdde vi fastigheten Elefanten 41 i stadsdelen Lugnet med adress Lugna Gatan 38 och Södra Långgatan 23 mitt i centrala Malmö. Säljare var Stena Fastigheter. Fastigheten som har en tota uthyrbar yta på 7 090 kvm består av 94 hyreslägenheter som är uthyrda som 55+ boende (Victoriahus) med tillhörande gemensamhetsutrymmen, restaurang, tre lokaler samt garage. Byggnaden är uppförd 1989 i sex respektive sju plan ovan mark samt källare och garage under mark.

Volito har sedan 1997 ägt kommersiella fastigheter i Malmö med ett litet inslag av bostadslägenheter. Under 2017 togs ett beslut att utöka beståndet av bostäder i vår portfölj. Inom ramen för denna strategi passar därmed förvärvet av Elefanten 41 mycket väl in.

Efter förvärvet är vår totala uthyrbar yta 123 000 kvm varav 14 000 kvm avser bostadslägenheter.