Per Weijersgatan 4

Hör av dig till mig om du behöver anmäla ett fel eller något annat problem i din bostad/lokal.

Journummer
Om något akut inträffar efter kontorstid ber vi dig kontakta Örestads bevakning på telefonnummer 040-93 12 70. 

Juraj Korman

Fastighetsskötare