Neptunigatan 1

Hör av dig till mig om du behöver anmäla ett fel eller något annat problem i din bostad/lokal.

Journummer
Om något akut inträffar efter kontorstid ber vi dig kontakta G4S på telefonnummer 040-660 87 38.

Greger Olsson

Fastighetstekniker