Ny projektutvecklingschef brinner för hållbarhet!

En central del av Volito Fastigheters strategi är att fortsätta utveckla både befintliga och nya fastigheter. Alla satsningar ska präglas av en långsiktig omtanke om såväl människor som klimat. Med rekryteringen av Martina Davidsson säkrar företaget att framtida nyproduktion tar ett självklart avstamp i hållbarhetsfrågor.

– Det vilar ett stort ansvar på oss som fastighetsbolag att ha ett hållbart förhållningssätt till allt vi gör, säger Marie Persson, VD på Volito Fastigheter. Både drift och produktion av fastigheter utgör en stor post i vår gemensamma klimatpåverkan. Här har fastighetsägare och utvecklare stora möjligheter att göra skillnad, och det är viktigt att vi har rätt kompetens.

– Framåt kommer vi att satsa allt mer på utvecklingen av nya fastigheter, säger Marie Persson. Därför är vi extra glada att vi lyckats rekrytera Martina som projektutvecklingschef. Hon har exakt de kvalifikationer och egenskaper som behövs för att vi ska känna oss säkra på att vår nyproduktion blir kreativ och spännande för framtida kunder, och präglas av en långsiktig omtanke om både människor och vårt klimat.

Martina Davidsson har gedigna kunskaper inom projektutveckling, med erfarenhet både som beställare och från entreprenadsidan. Martina kommer från en lång karriär på Skanska där hon de senaste åren arbetat med klimatneutralt byggande.

– Stadsutveckling handlar om att ta ansvar fullt ut, säger Martina Davidsson. Människor anförtror sin vardag åt oss och vi vill skapa hållbara miljöer där alla ska trivas och må bra. Vi vill vara en aktiv del i branschens långsiktiga utveckling, exempelvis genom klimatneutrala byggnader. I detta arbete är återbruk högt prioriterat, med tillvaratagande av de resurser vi redan har.

– Jag ser fram emot att få leda Volito Fastigheters satsningar på hållbar projektutveckling, säger Martina Davidsson. Företaget har en mångårig tradition av att agera långsiktigt, vilket är en stark utgångspunkt även för kommande satsningar. Nu ska vi fortsätta stärka företagets portfölj med moderna och hållbara bostäder och arbetsplatser. Bland annat har vi stora förväntningar på Nyhamnen där Volito Fastigheter har ett flertal spännande fastigheter med stor potential. Jag hoppas på nya kreativa samarbeten som kan leda till affärsmöjligheter för oss på Volito Fastigheter.

Fotograf: Christer Järeslätt

Publicerad: 2022-05-16