VOLITO FASTIGHETER ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR KOMMERSIELLA FASTIGHETER PÅ MALMÖS BÄSTA LÄGEN

Ulrika Fristedt Ölander

Ekonomichef

Christel Fryklund

Förvaltningschef

Ingela Weimann

Redovisningsansvarig

Sanna Persson

Redovisningsekonom

Elisabet Olsson

Bostadsförvaltare

Carl Brodelius

Fastighetsförvaltare

Victor Sadner

Fastighetsförvaltare

Niclas Bråhagen

Fastighetsförvaltare

Peter Härle

Affärsutvecklare

Thomas Ridell

Fastighetsskötare

Greger Olsson

Fastighetsskötare

Ingemar Nilsson

Fastighetsskötare

Juraj Korman

Fastighetsskötare