Volito Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på Malmös bästa lägen

Kontaktuppgifter

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3
211 20 Malmö

Tel: 040-664 47 00
Fax: 040-664 47 19

Boplats Syd hanterar uthyrningen av våra lägenheter. Är du bostadssökande så hänvisar vi dig till att kontakta Boplats Syd på 010-20 22 500 eller gå in på deras hemsida www.boplatssyd.se