Stormgatan 6

Hör av dig till mig om du behöver anmäla ett fel eller något annat problem i din bostad/lokal.

Juraj Korman

Fastighetsskötare

Journummer
Om något akut inträffar efter kontorstid ber vi dig kontakta Security Assistance på telefonnummer 040-689 24 00.