Stormgatan 11

Hör av dig till mig om du behöver anmäla ett fel eller något annat problem i din bostad/lokal.

Paul Saesan

Fastighetstekniker

Journummer
Om något akut inträffar efter kontorstid ber vi dig kontakta Örestads bevakning på telefonnummer 040-93 12 70.