Felanmälan

Hör av dig när något behöver fixas

Om du behöver ha någonting lagat eller åtgärdat i din fastighet, hör av dig så löser vi det så fort som möjligt.

Välj adress nedan så hittar du kontaktuppgifter både till din fastighetsskötare och till fastighetsjour utanför kontorstid.

Tänk på att undvika smittspridning. Om möjligt, avvakta med din felanmälan om du är sjuk eller nyligen har upplevt symtom (även lindriga) som tyder på förkylning eller influensa. Vid brådskande fel, informera oss om eventuella sjukdomssymtom så att vi kan vidta lämpliga skyddsåtgärder.