Värmeinköpen nära noll, med teknik värdig ett mästerverk

Redan när Centralposthuset stod klart 1906 var byggnaden full av tekniska moderniteter, som centralvärme, mekanisk ventilation, elektriska hissar och finurliga belysningsanordningar. Över 100 år senare står Centralposthuset nyrenoverat och redo för en ny och hållbar glansperiod. Fastigheten har bland annat utrustats med 100 meter djupa geobrunnar och är nu i princip självförsörjande på värme.

Uppvärmning av fastigheter är en stor post i statistiken för klimatpåverkan. Därför vilar ett stort ansvar på fastighetsbranschen att kontinuerligt genomföra energieffektiviseringar. Enligt Naturvårdsverket har har utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 90 procent i Sverige mellan 1990–2019. Och under samma period har utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion minskat med 30 procent. Förbättringarna beror dels på utfasning av fossila bränslen och dels på bättre och effektivare energilösningar.

– Centralposthuset är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma med modern energiteknik, säger Greger Olsson, fastighetstekniker på Volito Fastigheter. Basen i husets värmesystem är vanlig fjärrvärme, men utöver det har byggnaden kompletterats med bergvärme, i form av sex stycken 100 meter djupa geobrunnar.

– Enkelt beskrivet pumpar vi upp djupt beläget grundvatten, utvinner värme ur vattnet, överför värmen till fastighetens system med hjälp av värmeväxlare, och återför sedan det nedkylda grundvattnet till marken där det kan värmas upp på nytt, säger Greger Olsson. I Centralposthuset har vi tre brunnar för varmt vatten på ena sidan av fastigheten, och tre brunnar där vi återför det kalla vattnet på andra sidan av fastigheten.

– En central del av systemet är brunnarnas värmepumpar som har fördelen att när vi inte behöver värme, kan vi i stället använda dem till att kyla lokalerna, säger Greger Olsson.

Värmeanläggningen har förfinats ytterligare med stora ackumulatortankar som kan lagra både värme och kyla, samt ett styrningssystem som optimerar energianvändningen i fastigheten. Tack vare investeringarna har Volito Fastigheter lyckats få ner fjärrvärmeinköpen till ett minimum.

– De senaste åren har vi fintrimmat systemet så att vi kunnat minska vår fjärrvärmeanvändning med över 80 %, vilket innebär ett avsevärt antal kilowattimmar för en fastighet som Centralposthuset. Posthuset är nu i princip självförsörjande på värme. Vid riktigt kalla dagar kompletterar vi med fjärrvärme, men i övrigt används värmen vi köper in främst till kranvatten, säger Greger Olsson.