Smarta laddstationer – bra för klimat, kunder och elnät

Elbilsboomen är här och fastighetsägare måste allt snabbare finna lösningar för fler laddstationer. På Stormgatan i Malmö har Volito Fastigheter möjliggjort upp till 25 platser för elbilar, trots utmaningar som elkapacitet och höga elpriser, tack vare ett system som håller ordning på effekttopparna.

Enligt SCB var drygt en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar 2020 laddningsbara. Och enligt en bedömning från Stockholms handelskammare ska cirka 2,6 miljoner elbilar rulla på de svenska vägarna 2030. Bristen på laddstationer är redan stor.

– Som fastighetsägare är det vårt ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan, gynna elektrifieringen och erbjuda bra tjänster för laddning av elbilar, säger Carl Brodelius, fastighetsförvaltare på Volito Fastigheter. Vi märker en allt större efterfrågan på laddstationer både från våra egna hyresgäster och från människor som lever och verkar i anslutning till våra fastigheter.

– Att utöka antalet stationer är tekniskt inte så komplicerat, säger Carl Brodelius, men det finns mycket att ta hänsyn till. Bland annat vilken effekt vi kan få ut i våra fastigheter och vilka ombyggnader som är möjliga för att öka effekten in. Samtidigt är elavtalen konstruerade så att när du går över en viss effekt stiger elpriset rejält, och vi vill kunna erbjuda tjänster där både service och priser är attraktiva för våra kunder.

I fastigheten på Stormgatan i Malmö har Volito Fastigheter valt ett system som gör det möjligt att erbjuda laddstationer på ett sätt som är både ekonomiskt och tekniskt hållbart.

– Systemet är enkelt att installera och kunderna sköter sina abonnemang via en smidig app, säger Carl Brodelius. Tekniken erbjuder styrning som garanterar att vi alltid använder vår effekt optimalt. Systemet ser till att strömmen fördelas på bästa sätt mellan laddstationerna och allt annat som behöver el i fastigheten, samtidigt som vi undviker onödiga effekttoppar.

– Initialt har vi installerat tio laddplatser. I början var efterfrågan smygande men nu är samtliga laddstationer uthyrda och vi planerar för ytterligare femton platser, säger Carl Brodelius.

Volito Fastigheter har gjort installationen på Stormgatan i samarbete med CaCharge och med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Klimatklivet erbjuder stöd till fysiska investeringar i syfte att minska samhällets klimatpåverkan.