Samverkan banar väg för kreativt återbruk

Volito Fastigheter har sedan många år en förkärlek för att bevara sina byggnaders ursprungliga värden, och att återanvända befintligt material. Nu stiger intresset för återbruk inom fastighetsutveckling, inte minst vid utformning av nya miljöer. För att lyckas krävs nya affärsmodeller och nya samarbeten, något som Volito Fastigheter gärna är en del av.

– Det allra mest miljövänliga huset är det som redan är byggt, säger Marie Persson, VD på Volito Fastigheter. Därför måste det också vara en självklar del av fastighetsbranschens hållbarhetsarbete att så långt det är möjligt spara och bevara befintliga byggnaders kvaliteter.

Volito Fastigheter äger och förvaltar i huvudsak byggnader som är uppförda under 1800- och 1900-talet, och inom företaget finns en förkärlek till hus som bär på en historia. Därför är omtanke och varsamma renoveringar, med stora inslag av återbruk, en naturlig del av företagets affärsstrategi.

– Vi har arbetat enligt de här principerna sedan verksamheten grundades 1997, men då var det få som använde begrepp som återbruk och hållbarhet, säger Marie Persson. Idag är hållbarhet en nödvändighet för att vi ska klara framtida klimat- och miljömål, och intresset för att återanvända delar från äldre byggnader i samband med underhåll, renoveringar och nybyggnation växer explosionsartat.

I Volito Fastigheters eget återbruk finns flera goda exempel. Armaturer som monterats ner i en kontorsmiljö flyttades till en lokal som behövde en liknande belysning. Undertaket från Volitos eget huvudkontor blev till ett nytt tak i en modern butik på gågatan. Och moderna kylbafflar som fick plockas ner i samband med en ombyggnad fick fortsatt liv i andra lokaler där måtten passade perfekt.

– Vi har också målat om och återanvänt dörrar och glaspartier, säger Marie Persson. Och i stället för att riva ut fönster och sätta in nya med isolerglas har vi kompletterat med isolerglas på insidan, något som är möjligt både på vackra fönster i sekelskifteshus och på strama skyltfönsterpartier. Men det kan också handla om att planera och anpassa nya planlösningar så att så få väggar som möjligt behöver rivas. En vägg som redan står på plats är mycket bättre än en som måste byggas från grunden.

Att bevara och dra nytta av äldre material och konstruktioner är inte bara hållbart, det ger också karaktär åt byggnader och lokaler. Många kunder är intresserade av unika och kreativa arbetsmiljöer, gärna med detaljer som bär på en själ och en historia.

– Den här typen av miljöer och lösningar blir allt mer efterfrågat, och det finns mängder med material som går att återanvända, säger Marie Persson. Det som behövs nu är nya arbetsformer och nya affärsmodeller för återbruk av interiörer, så att branschen snabbt kan höja tempot till den nivå som är nödvändig.

– Idag är vi duktiga på att spara material men vi behöver bli bättre på att hitta rätt ställe att använda materialet på. Därför tror vi att vi måste vara öppna för en kreativ samverkan mellan fastighetsägare, arkitekter, inredningsarkitekter och hyresgäster. Vi är övertygade om att vi inom en snar framtid får se nya affärsmöjligheter och nya nätverk där återbruk står i centrum. Det ser vi fram emot att vara en del av, säger Marie Persson.