Posthusets gyllene torn står redo för en ny glansperiod

Sedan Volito Fastigheter tog över Centralposthuset i Malmö har byggnaden renoverats i sin helhet. Kronan på verket är Ferdinand Bobergs vackert ornamenterade torn som återställts till originalutseende med alla koppararbeten och gulddetaljer på plats. En investering till glädje för hela Malmö.

Centralposthuset uppfördes 1900–1906 i nationalromantisk stil. Byggnaden ritades av Ferdinand Boberg som även ritat Rosenbad och Centralposthuset i Stockholm. Posthuset har varit byggnadsminne sedan 1935 och förvärvades av Volito Fastigheter 2005.

– I vår regi har posthuset genomgått en totalrenovering, säger Christel Fryklund, förvaltningschef på Volito Fastigheter. Vi har bland annat tagit bort några mindre lyckosamma tillbyggnader från 60- och 90-talet som placerats kloss intill gårdens ytterväggar. De överputsade och sönderskurna fasaderna har återställts och gården har fått en ny, smakfull entrébyggnad i glas, vilket bland annat frilagt de äldre fönsteröppningarna så att dagsljus kan strömma in igen. Vi har även restaurerat den gamla kassahallen och gjort om den till restaurang med alla tidstypiska detaljer bevarade. Och så har vi renoverat samtliga våningsplan invändigt och utformat nya toppmoderna kontor.

De båda tornens koppararbeten är unika och tillhör de vackraste och mest avancerade i landet. Men i samband med en besiktning upptäcktes att tornen var i dåligt skick.

– Kopparbeklädnaden var skadad, delar saknades, spikar hade krupit ut och falsar som öppnat sig var lagade med tätningsmassa, säger Christel Fryklund. Även den underliggande konstruktionen, som består av trä med komplicerade och dekorativa listverk i samma mönster som kopparplåten på utsidan, behövde åtgärdas. När plåten lyftes visade det sig att snickerierna var rötskadade. Tornen måste byggas upp från grunden igen.

– Kopparplåtarna togs ner mycket försiktigt och därefter gjordes mallar i exakt samma mönster som originalen, säger Christel Fryklund. Nya plåtar tillverkades på verkstad. Även listverket plockades ner i sin helhet för att sedan återskapas bit för bit – dels på fabrik och dels på plats. Totalt har vi köpt in 2,8 kilometer trälist.

– Bortsett från de översta kupolerna, som bytts ut i modern tid, har all kopparplåt ersatts med ny, säger Christel Fryklund. Och som pricken över i:et fann vår projektledare ett fotografi som visade att originaltornen hade dekor i guld. Dessa vackra mönster har vi återställt med dubbla lager bladguld.

Tekniska lösningar har förbättrats där det varit möjligt utan att påverka originalutseendet. Bland annat har listverket målats med falu rödfärg för bättre hållbarhet, en erfarenhet som hantverkarna tagit med sig från arbeten på kyrkor i Dalarna. På insidan har äldre stegar ersatts med säkra trappor.

– Hela arbetet genomfördes i nära samarbete med Länsstyrelsen, säger Christel Fryklund. När allt stod klart utsågs restaureringen av tornen till finalist i Malmö stads ”Stadsbyggnadspriset 2020”. Juryns motivering betonade bland annat det unika hantverket och att byggnadsminnet kommer vara till glädje för Malmöbor i många generationer framöver.

– Volito Fastigheter har alltid haft en förkärlek för byggnader som bär på en historia, och vi månar om att förvalta våra hus över lång tid. Centralposthuset är en unik fastighet både för Malmö och för Sverige, och byggnadsminnesmärkningen innebär ett extra stort ansvar. När vi får möjlighet att genomföra ett arbete av den här digniteten, något som självfallet också är en stor investering, då är det extra roligt när det är någonting som syns. Och som kommer hela Malmö till glädje, säger Christel Fryklund.