Centralposthusets koppartorn blev till vacker konst

Vid renoveringen av Centralposthusets koppartorn monterades den över hundra år gamla kopparplåten ned för att ersättas med ny. Då föddes en tanke om att bevara den gamla plåten för eftervärlden. Volito Fastigheter tog kontakt med Marie Louise Kold, en unik konstnär med koppar, mässing och brons som arbetsfält.

Sedan Volito Fastigheter tog över Centralposthuset i Malmö har byggnaden renoverats i sin helhet. Kronan på verket är Ferdinand Bobergs vackert ornamenterade koppartorn som återställts till originalskick med alla detaljer på plats. Tornens koppararbeten är unika och tillhör de vackraste och mest avancerade i landet.

– Den hundraåriga kopparplåten togs ner mycket försiktigt och användes som underlag till mallar för den nya plåten, säger Christel Fryklund, förvaltningschef på Volito Fastigheter. När arbetet var klart ställde vi oss frågan om vi kunde bevara det både dyrbara och historiskt värdefulla ursprungsmaterialet på något sätt. Valet föll på att låta metallkonstnären Marie Louise Kold ta vara på den vackert patinerade kopparplåten.

– Det är sällan jag får möjlighet att arbeta med gammal, naturligt patinerad koppar, säger Marie Louise Kold. När det sker är det som regel i mindre omfattning. Nu stod jag plötsligt omgiven av unika plåtstycken från ett hundra år gammalt koppartorn. Det tog tid att komma fram till vad jag skulle göra med materialet, men jag visste att jag inte ville stycka upp det i enskilda verk utan göra en sammanhållen svit. Den röda tråden blev konstutställningen ”Transit”.

– Verken i Transit representerar allt som passerat i Centralposthuset under de över hundra år som den skyddande kopparplåten suttit på plats, säger Marie Louise Kold. Det handlar om försändelser, brev, paket och människor som förflyttats från en plats till en annan. Det handlar om tid och tidens betydelse. Om historia och åldrande, men också om förnyelse och att födas igen. Jag tänker också på alla människor som en gång format och vårdat själva plåten, och hur den nu har fått nytt liv i mina händer.

Införstådda med att Transit skulle bli en händelse ensam i sitt slag, beslutade Volito att låta en arbetsgrupp, bestående av fotograf, skribent och formgivare, följa och dokumentera Marie Louise Kolds arbete med utställningen. Resultatet blev en 150 sidor bildrik konst- och fotobok som berättar om Centralposthuset, tornrenoveringen och Marie Louise Kolds arbete med Transit. Utställningen visades i Malmö i december 2021. Boken om Transit, som har tryckts i begränsad upplaga, ska bland annat delas ut till hyresgästerna i Centralposthuset.

För info, fler bilder och verk från Transit, besök gärna Marie Louise Kold på Instagram.com/mlkold.

Fotograf: Emma Larsson