Arkitekturvandring, del 1 – Jugendstilens guldålder, en viktig del av Malmös identitet

På gågatan, nära Södertull, ligger ett stycke Malmöhistoria. När Jugendhuset på Södra Förstadsgatan byggdes för över hundra år sedan fanns här varken stenlagda gator eller trottoarer. Fasadens rika ornament, nationalromantiska symboler och vackra entré utgör en föraning om jugendstilens guldålder.

Volito Fastigheter äger flera av Malmös mest välkända byggnader. Vi har låtit Madeleine Nobis, arkitekt och hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitektbyrå, berätta om fyra av husens tidstypiska arkitektur. Det här är berättelsen om Delfinen 17 på Södra Förstadsgatan.

På södra delen av Malmös centrala gågata och shoppingstråk, direkt efter Davidshallsbron, ligger Delfinen 17. Området utgör en av Malmös bäst bevarade stadsmiljöer från sent 1800-tal, och det är lätt att fastna med blicken på Delfinens utsmyckningar.

– Ni ser haren här, och ugglan och björnarna, säger Madeleine Nobis. Byggnaden är typisk för sin tid, med det tidiga 1900-talets dekorativa naturelement. Här finns även element från klassicismen, en stilriktning och estetisk epok som efterbildar den grekiska och romerska klassiska konsten – som de här ansiktena som pryder ingången till fastigheten.

Som arkitekt och hållbarhetsstrateg har Madeleine Nobis tjugo års erfarenhet och specialkunskaper inom hållbar samhällsutveckling. Hon har utvecklat en djup förståelse för kvalitativa livsmiljöer och arkitektur som håller över tid.

Madeleine berättar att Delfinen och dess grannfastigheter byggdes på mark som ännu inte var så kallad ”utlagd kvartersstad”, vilket betyder att när huset byggdes 1904 fanns här ännu inga stenlagda gator och trottoarer.

– Innanför tullarna låg den gamla staden, men här på Södra Förstadsgatan, på andra sidan Davidshallsbron, planerades för den nya, moderna staden där fordon skulle ta mycket plats, säger Madeleine Nobis. Ända fram till 1980-talet var det här en trafikerad stadsgata.

– Lägg märke till de vackra socklarna och rusticerade (fasadmurverk där murstenarnas utsida är råhuggna och skjuter ut utanför murlivet) bottenvåningar som ramar in butikslokalerna, säger Madeleine Nobis. Även de är markörer över det moderna stadslivet och allt det som den gamla staden innanför tullarna saknade. Så som gatan ritades och stadsutvecklades måste husen vid den här tiden ha varit nyskapande.

Även i modern tid fortsätter sekelskifteshusen att attrahera många människor, något som Madeleine Nobis menar beror på de gedigna materialen och det hantverksmässiga utförandet.

– Det är därför de här husen står kvar 120 år efter att de byggdes, säger hon. Även den som inte är stadsantikvarie märker att detta har byggts med kvalitet och omsorg. Vi kommer aldrig se nya hus som byggs och smyckas på det här viset.

Madeleine Nobis fortsätter:
– Samtidigt ska man inte romantisera den här byggnadsestetiken för mycket. Det är lätt att glömma att de här husen krävde sin stab av tjänstefolk. För att värma upp våningarnas stora rum måste stora mängder med ved bäras upp till alla kakelugnar. Även mat skulle bäras upp flera våningar, koks skulle ned i källarna och det tog tid att putsa alla fönster med spröjs. Det var ett hårt liv för alla dem som skulle se till att det var varmt och behagligt i husen. Idag värms huset med energieffektiv fjärrvärme.

Delfinen var det första huset i Malmö som Volito Fastigheter förvärvade och fastighetsbolaget har lagt både tid och resurser på restaurering för att kunna behålla så mycket som möjligt av originaldetaljerna, såväl ut- som invändigt.

– Det här stråket med sina pampiga hus har varit – och är fortfarande – en viktig del av berättelsen om Malmös identitet, och om hur staden gick från liten till större stad, säger Madeleine Nobis. Jag är övertygad om att de här fasaderna fortfarande är viktiga för alla som rör sig i staden. De berättar en historia vi alla är del av.