VOLITO FASTIGHETER ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR KOMMERSIELLA FASTIGHETER PÅ MALMÖS BÄSTA LÄGEN

Pelle Hammarström

VD

Ulrika Fristedt Ölander

Ekonomichef

Christel Fryklund

Förvaltningschef

Ingela Weimann

Redovisningsansvarig

Peter Hansson

Redovisningsekonom

Elisabet Olsson

Fastighetsförvaltare

Carl Brodelius

Fastighetsförvaltare

Victor Sadner

Fastighetsförvaltare

Niclas Bråhagen

Fastighetsförvaltare

Thomas Ridell

Fastighetsskötare

Greger Olsson

Fastighetsskötare

Juraj Korman

Fastighetsskötare